×

Bilgi Güvenliği KVKK/GDPR

Değerli Muhataplarımız,   
 
Net Floor markası olarak Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük özen gösteriyoruz. Şirketimiz bilgi güvenliğini kurum kültürünün en önemli parçası olarak görmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen Aydınlatma Metinlerini ve diğer dokümanları dikkatlice okuyunuz.  
 
Saygılarımızla
 
Aydınlatma Metinleri
KVKK Mevzuatı
1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  
2- Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  
3- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar 
 
Bilgi Güvenliği  ve KVKK kurallarımız
1- Bilgi Güvenliği Politikası  
2- KVKK GDPR Genel Kurallarımız  
3- Kişisel Veri Yönetimi ve Güvenliği Politikası  
4- Özel Nitelikli Kişisel Veri Yönetimi ve Güvenliği Politikası
 
KVKK Gizlilik Protokolleri
1- Çalışan Gizlilik Taahhütnamesi  
2- Tedarikçi Yüklenici Gizlilik Protokolü  
3- Tedarikçi Yüklenici için İş Sözleşmelerine Eklenecek KVKK Maddesi
 
General Data Protection Regulation
Personal Data Protection Law (KVKK)
Clarification Text
GDPR General Rules
 
KVKK Başvuru Formu
İlgili Kişi Başvuru Formu